În data de 12.10.2016, Centrul Euroregional pentru Democrație a transmis o solicitare scrisă Rectoratului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (USAMVBT), în vederea realizării unui inventar al facilităților pe care Universitatea le oferă candidaților / studenților cu dizabilități (locomotorii, de vedere, auz, învățare etc.) pentru asigurarea unui mediu incluziv.

Potrivit răspunsului oferit de doamna Alina Mărghitan – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al USAMVBT, în data de 27.10.2016, principalele facilități oferite sunt:

Accesibilizări fizice
1. Locuri de parcare pentru mașinile persoanelor cu dizabilități (în curs)
2. Rampe de acces la intrările fiecărei clădiri din campus
3. Personal disponibil la poartă pentru îndrumare și ajutor
4. Acordarea de cartele pentru lift studenților cu dizabilități
5. Uși suficient de largi pentru accesul scaunelor rulante
6. Culoare de contrast la ușile de curs (în curs)
7. Locuri disponibile în sălile de curs și seminar (pentru scaune rulante)
8. Instalații audio-video in majoritatea sălilor de curs și seminar
9. Birouri accesibile
10. Hărți realizate de studenții noștri în vederea îmbunătățirii orientării în campus (10)
11. Rampă mobilă(1)

Servicii suport
1. Serviciu social
2. Consiliere psihologică
3. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
4. Posibilitatea declarării dizabilității pe fișa de înscriere și ulterior (in curs)
5. Softuri de conversie a materialelor de studiu
6. Soft citire ecran
7. Pagina web accesibilizată (in curs)
8. Servicii de consiliere în învățare
9. Sală de bibliotecă accesibilizată (în curs)
10. Posibilități de negociere a condițiilor de învățare
11. Reduceri sau scutiri de taxe pentru persoanele cu dizabilități
12. Locuri accesibilizate în căminele studențești
13. Campanii pentru strângere de fonduri necesare tratamentelor studenților cu dizabilități
14. Grup de inițiativă ADV- Alături De Voi, pentru dezvoltarea accesibilității în universitatea noastră
15. Pagina de Facebook ADV- Alături De Voi, a USAMVBT, creată pentru dezvoltarea comunicării între /cu studenții cu dizabilități

© Copyright 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Blue Soft