Universități all-inclusive: Proiect pentru îmbunătățirea serviciilor de accesibilizare ale universităților, adresate studenților cu dizabilități

Aplicant: Centrul Euroregional pentru Democrație (CED), Timișoara
Partener: Școala de Management Fribourg, Elveția
Perioada de implementare: 16 martie 2015 – 15 septembrie 2016

Scopul proiectului

Îmbunătățirea accesibilității celor patru universități de stat din Timişoara: Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

Obiective

 • Evaluarea stadiului în care se află implementarea / adoptarea Cadrului de Incluziune a Studenților cu Dizabilități, elaborat de CED, în cele patru universități
 • Dobândirea de cunoștințe de către personalul responsabil cu implementarea Cadrului de Incluziune, în domeniul instrumentelor și mecanismelor de accesibilizare pentru studenții cu dizabilități
 • Promovarea unei culturi caracterizate prin atitudini de respect şi incluziune în campusurile universitare

Activități și calendar

 1. Workshop exploratoriu cu reprezentanți cheie ai comunității academice din Timișoara şi partenerul elvețian, pentru o analiză comparativă a mecanismelor care asigură accesibilitatea instituțiilor de învățământ superior
  Perioada: 16 martie – 25 iunie 2015
 2. Seminarii în Elveția pentru a facilita schimbul de know-how dintre experții români şi elvețieni
  Perioada: 16 iunie – 15 septembrie 2015
 3. Workshop cu membrii comunității academice din Timișoara, pentru împărtășirea cunoștințelor dobândite în timpul seminariilor din Elveția
  Perioada: 16 septembrie – 15 decembrie 2015
 4. Înființarea unui task grup, în fiecare universitate, în vederea monitorizării progresului făcut în domeniul îmbunătățirii accesibilității
  Perioada: 16 septembrie – 15 decembrie 2015
 5. Competiția „Campanii de advocacy pentru un campus inclusiv” care se adresează organizațiilor studențești și grupurilor de inițiativă ale studenților
  Perioada: 16 septembrie 2015 – 30 martie 2016
 6. Crearea site-ului „Universități all-inclusive”
  Perioada: 16 iunie 2015 – 15 septembrie 2016
 7. Organizarea unui eveniment de promovare româno-elvețian „Universități all-inclusive” care va disemina rezultatele proiectului şi va anunța câștigătorii competiției mai sus menționate
  Perioada: 16 iunie – 15 septembrie 2016

Rezultate anticipate

 • Un studiu compus din: analiza privind stadiul adoptării / implementării Cadrului de incluziune a studenților cu dizabilități; politici și practici de accesibilitate în instituțiile de învățământ superior din Elveția
 • Un raport care să includă exemple de bună practică, instrumente de accesibilitate și recomandări concrete către universitățile din Timișoara, în domeniul incluziunii studenților cu dizabilități
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor a patru persoane direct implicate în procesul de accesibilizare a universităților din Timișoara și, printr-un efect de multiplicare, ale reprezentanților cheie ai instituțiilor de învățământ superior din Timișoara
 • Patru task gupuri, unul în fiecare universitate, responsabile cu monitorizarea progresului în domeniul accesibilității
 • Patru campanii de advocacy pentru campusuri inclusive, elaborate și implementate de organizații studențești și/sau grupuri de inițiativă ale studenților din Timișoara
 • Site-ul web „Universități all-inclusive”
 • Patru protocoale de sustenabilitate semnate cu universități / organizații studențești, pentru continuarea activității în domeniul accesibilității

Proiectul „Universităţi all-inclusive: Proiect pentru îmbunătăţirea serviciilor de accesibilizare ale universităţilor, adresate studenţilor cu dizabilităţi” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Bugetul total al proiectului este 93.454 CHF, din care: valoarea grantului - 83.704 CHF, contribuția aplicantului - 8315 CHF, contribuția partenerului - 1435 CHF.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi http://www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Acest site web nu reflectă neapărat poziția oficială a Guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul său este asumată, în întregime, de Centrul Euroregional pentru Democrație.

Proiectul „Universităţi all-inclusive: Proiect pentru îmbunătăţirea serviciilor de accesibilizare ale universităţilor, adresate studenţilor cu dizabilităţi” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

© Copyright 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Blue Soft