Titlul campaniei de advocacy: CDS - Motion

Denumirea grupului de inițiativă: CDS - Concurs-Dizabilitate-Studenți

Context

Timotion este un eveniment de alergare în masă care înseamnă: prietenie, comunitate, speranță, implicare. Evenimentul oferă participanților oportunitatea de a se implica în comunitate, pentru a contribui la împlinirea unor proiecte locale. Fiecare participant poate să doneze taxa de înscriere pentru un proiect din comunitate. Proiectul grupului de iniţiativă CDS presupune achiziționarea unei rampe mobile ce va îmbunătăți accesibilitatea instituțiilor publice, inclusiv a Universității de Vest și va fi folosită la diverse acțiuni ale CDS.

Scop

Conștientizarea locuitorilor din Timișoara despre importanța accesibilizării universităților pentru persoane cu dizabilități

Obiective

  • Atragerea unui numar de 40 de studenți pentru a alerga în cadrul Timotion pentru accesibilizare
  • Cooperare pentru achiziționarea unei rampe mobile pentru acces în clădiri

Principalele activități ale campaniei

  • Realizarea materialelor de promovare a campaniei
  • Promovare în cadrul celor patru universități de stat din Timișoara, pentru atragerea a minim 40 de studenți care să facă parte din grupul CDS, la evenimentul Timotion
  • Încheierea unui parteneriat cu UVT cu scopul creșterii accesibilității pentru studenții cu dizabilități
  • Participarea la maratonul Timotion

Rezultate

  • Minim 50 de persoane cunosc problema studenților cu dizabilități
  • Minim 40 de studenți înscriși pentru maratonul Timotion
  • Contribuție la rampa mobilă
  • Parteneriat cu UVT pentru creșterea accesibilității universității

Materiale realizate în timpul campaniei

Flier CDS

© Copyright 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Blue Soft