Campania Accesibilizare pentru fiecare!

Grupul de inițiativă Integrare pentru toți – Universitatea Politehnica Timișoara

Context

Campusul Universității Politehnica din Timișoara are cel puțin 22 clădiri foarte frecventate de studenți: 16 cămine plus clădiri administrative – Rectorat, Bibliotecă, cantine, baze sportive. Majoritatea clădirilor au o accesibilitate medie și redusă, limitând accesul studenților cu dizabilități.

Scop

Creșterea accesibilității clădirilor UPT– cămine, spații administrative și de recreere

Obiectiv

Identificarea situației actuale a accesibilității celor mai frecventate clădiri ale UPT

Principalele activități ale campaniei

  • Elaborarea fișei de evaluare a accesibilității clădirilor UPT
  • Alcătuirea și instruirea echipei de evaluare a clădirilor UPT
  • Evaluarea accesibilității a 22 de clădiri UPT – 16 cămine și 6 clădiri administrative – Rectorat, Cantina1, Cantina 2, Biblioteca, Baza Sportiva 1, Baza Sportivă 2 – pe baza fișei de evaluare întocmite de grupul de inițiativă
  • Seară studențească de dezbatere „Accesibilitate pentru fiecare student în campusul universitar”, pe baza rezultatelor parțiale ale evaluării
  • Informarea comunității academice UPT (conducerea UPT, studenți, personal didactic și administrativ) privind rezultatele evaluării și oferirea de recomandări pentru o mai bună accesibilitate

Rezultate

  • Raport privind accesibilitatea clădirilor UPT și recomandări pentru îmbunătățirea acesteia
  • Minim 100 de membri ai comunității academice UPT (conducere, studenți, personal didactic și administrativ) informați privind accesibilitatea curentă a clădirilor din campus

Materiale realizate în timpul campaniei

Raport privind accesibilitatea clădirilor Universității Politehnica din Timișoara

Fișă de evaluare a accesibilității clădirilor UPT

© Copyright 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Blue Soft