Titlul campaniei de advocacy: Fă rai din ce ai!

Denumirea grupului de inițiativă: Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT)

Context

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) dorește să atragă cât mai mulți studenți cu dizabilități nu doar pentru facultățile de profil, ci și pentru celelalte facultăți. Din acest motiv, UVT a luat multiple măsuri pentru o mai bună accesibilitate, însă potențialii studenți încă nu au informații adecvate despre oportunitățile de a studia, dacă au cerințe educaționale speciale. Pentru creșterea numărului de studenți cu dizabilități, UVT și-a propus, totodată, promovarea facilităților pe care le oferă acestora, în rândul liceelor din sud-vestul României (mai ales, în rândul liceelor de profil).

Scop

Creșterea nivelului de informații disponibile despre oportunitățile de școlarizare pentru studenții cu dizabilități

Obiective

  • Diseminarea de informații în cadrul liceelor și în rândul potențialilor studenți privind condițiile oferite de UVT studenților cu dizabilități
  • Creșterea vizibilității studenților cu dizabilități ai UVT

Principalele activități ale campaniei

  • Dezvoltarea unei secțiuni, pe site-ul UVT, cu informații utile pentru studenți cu dizabilități din UVT
  • Campanie de informare în licee privind oportunitățile de a studia la UVT pentru studenții cu cerințe educaționale speciale
  • Accesibilizarea site-ului UVT pentru nevăzători

Rezultate

  • Minim 1000 persoane (cadre didactice, elevi de liceu din județul Timiș, studenți UVT) informate privind oportunitățile de a studia la UVT pentru studenții cu cerințe educaționale speciale
  • O secțiune cu informații utile pentru studenții cu dizabilități pe site-ul UVT
  • Site-ul UVT accesibilizat pentru nevăzători

Materiale realizate în timpul campaniei

Flier OSUT

© Copyright 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Blue Soft